KVEIK

KVEIK er ein serie lysestakar. 3 design i kombinasjonar med  5 ulike leiretypar og 5 ulike norske tresortar. Framstillingsteknikk er dreiing, truleg ein av dei eldste måtane å forma material på. Ein slags syklus kan sjåast i KVEIK. Med sine sirkulære variasjonar er hjulet, veden, leira, elden og ljoset med på å binda dei saman, kvar på sitt vis.

Alle foto: Barmen & Brekke